8/23/2021 8:00:00 AM

Luôn có mặt khi khách hàng cần

Chúng tôi nhận được lời cảm ơn chân thành từ khách hàng và ai nấy ra về với tâm trạng vui vẻ, với tâm thế sẵn sàng để thực hiện tốt chuỗi ngày phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh nhà.

Xe khách hàng đã để một số ngày ở đại lí của tôi để sửa chữa sau khi bị xảy ra va chạm trước đó và được tri trả chi phí nhờ bảo hiểm thân vỏ.

Hôm ấy là ngày 20/05/2021, tại thời điểm dịch Covid 19 đang bắt đầu hiệu xuất hiện ở tỉnh Bắc Giang, cũng là ngày tôi hẹn khách hàng lên lấy xe đã hoàn thiện, và là ngày làm việc cuối cùng của đại lí trước khi thực hiện chỉ thị giãn cách của Thành phố. Khách hàng di chuyển từ nhà đến đại lí, nhưng không thể đi qua chốt kiểm soát dịch của Huyện. Sau khi xin phép các cán bộ thực hiện nhiệm vụ chống dịch, thì anh ấy có thể nhận xe tại chốt và đảm bảo giữ khoảng cách.


Luôn có mặt khi khách hàng cần

Luôn có mặt khi khách hàng cần

                                                     (Giao xe tại chốt kiểm dịch)

Vì chiếc xe vô cùng cần thiết đối với anh và gia đình, nên sau khi hoàn thành hết công việc tại đại lí, tôi và đồng nghiệp đã mang chiếc xe bàn giao cho khách hàng theo đúng kế hoạch.

Chúng tôi nhận được lời cảm ơn chân thành từ khách hàng và ai nấy ra về với tâm trạng vui vẻ, với tâm thế sẵn sàng để thực hiện tốt chuỗi ngày phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh nhà.

Nguồn: Dương Nguyên Tuấn


HOTLINE: 0899.289.289

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue