Dự toán chi phí

Bước 1

Chọn phiên bản xe cần dự toán

Bước 2 Chọn xe khác

Chọn nơi đăng ký trước bạ

Tiếp theo

Khu vực II:
Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.

Khu vực III:
Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.

Thông tin

Phiên bản xe

Corolla cross 1.8v 820.000.000

Nơi đăng ký trước bạ

Hà Nội

Phụ kiện

Màu xe

940.780.700 VND

Bước 3 Chọn xe khác

Màu xe

Hoàn tất

Thông tin

Phiên bản xe

Corolla cross 1.8v 820.000.000

Nơi đăng ký trước bạ

Hà Nội

Phụ kiện

Màu xe

940.780.700 VND

Hoàn tất Chọn xe khác

Dự toán chi phí

Nhận email

940.780.700 VND
mức giá tham khảo - đã bao gồm VAT

Vui lòng liên hệ hotline 1800 1524
để được tư vấn chi tiết

Thông tin

Phiên bản xe

Corolla cross 1.8v 820.000.000

Chi phí đăng ký

Lệ phí trước bạ

Mức phí 10%

Phí cấp biển số 2.000.000

Phí kiểm định 340.000

Phí sử dụng đường bộ/Năm 1.560.000

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự/Năm 480.000

Phí dịch vụ 2.000.000

Bảo hiểm thân vỏ 12 tháng (1.4%) 4.928.000

Phụ kiện

Màu xe

Màu xám 1K3

940.780.700 VND

HOTLINE: 0899.289.289

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue