1/13/2023 10:00:00 AM

Kết Quả Quan Trắc Môi Trường Quý 4 2022 Tại Toyota Bắc Giang

Căn cứ vào các kết quả phân tích của Công ty Toyota Bắc Giang cho thấy: Hàm lượng các thông số phân tích môi trường không khí, khí thải và nước thải đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép.

Nhằm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết, chương trình giám sát và quan trắc môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp tiêu chuẩn cho phép theo các quy chuẩn Việt Nam. Quan trắc môi trường định kỳ các yếu tố tác động môi trường là rất cần thiết theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và chủ trương của cơ quan chuyên ngành.

Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Vì vậy Toyota Bắc Giang luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và đảm bảo quy chuẩn về hàm lượng khí thải ra môi trường.

Căn cứ vào các kết quả phân tích của Công ty Toyota Bắc Giang cho thấy: Hàm lượng các thông số phân tích môi trường không khí, khí thải và nước thải đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép.

ket-qua-quan-trac-moi-truong-quy-4-2022-toyota-bac-giang-1

ket-qua-quan-trac-moi-truong-quy-4-2022-toyota-bac-giang-2

Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại Toyota Bắc Giang

ket-qua-quan-trac-moi-truong-quy-4-2022-toyota-bac-giang-3

ket-qua-quan-trac-moi-truong-quy-4-2022-toyota-bac-giang-4

Kết quả phân tích chất lượng không khí tại Toyota Bắc Giang

ket-qua-quan-trac-moi-truong-quy-4-2022-toyota-bac-giang-5

ket-qua-quan-trac-moi-truong-quy-4-2022-toyota-bac-giang-6

Kết quả phân tích chất lượng khí thải tại Toyota Bắc Giang

Toyota Bắc Giang cam kết sẽ luôn duy trì và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hiện có và sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá sự cố, cải tạo môi trường ngày một tốt hơn.


HOTLINE: 0899.289.289

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue