7/27/2021 12:00:00 AM

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN/GIAO NHẬN/CÀI ĐẶT

Chính sách giao hàng

1. Phạm vi điều chỉnh

Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa TOYOTA BẮC GIANG và Khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng

Công ty và Khách hàng mua xe của TOYOTA BẮC GIANG (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán).

3. Địa điểm giao – nhận xe

Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại trụ sở TOYOTA BẮC GIANG hoặc tại địa chỉ của khách hàng yêu cầu, tùy vào thỏa thuận giữa Tư vấn bán hàng và Khách hàng.

4. Quy trình giao – nhận

Nguyên tắc chung: TOYOTA BẮC GIANG chỉ giao xe cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao xe cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao xe cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao xe không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì TOYOTA BẮC GIANG có quyền từ chối giao xe và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao xe không thành công. Trong mọi trường hợp TOYOTA BẮC GIANG sẽ bàn giao xe cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.

Trước khi tiến hành bàn giao xe nhân viên Tư vấn bán hàng của TOYOTA BẮC GIANG sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao xe và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao xe ngoài trụ sở showroom sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa TOYOTA BẮC GIANG và Khách hàng.

Tại thời điểm bàn giao- nhận xe, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng xe, sổ bảo hành, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mại khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.

5. Thời gian giao xe

Thời gian giao xe theo quy định cụ thể tại hợp đồng.

Trong thời gian chờ đợi nhận xe, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xe xin vui lòng liên hệ hotline của TOYOTA BẮC GIANG để nhân viên của TOYOTA BẮC GIANG có thể trợ giúp cho Khách hàng.


HOTLINE: 0899.289.289

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue